Rekisteriseloste

JH Events Oy:n palveluihin liittyvä rekisteriseloste, joka kuvaa kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitusta, luovutuskäytäntöjä ja muuta tärkeää.
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

JH Events Oy
Y-tunnus: 3342169-6
Kaarelantie 1, 13700 Parolannummi
info@xracing.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jani Hovi, tj
jani.hovi@xracing.fi

3. Rekisterin nimi

JH Events Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan käyttöön ottamien JH Events Oy:n palveluiden toimittamiseksi sekä näiden palvelujen käyttämiseen liittyvien tiedotteiden toimittamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Organisaation nimi
  • Osoitetiedot
  • Y-tunnustiedot
  • Tilatut palvelut/tuotteet

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja lisätään rekisteriin käyttäjien itsensä toimesta JH Events Oy:n palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä, tai palveluiden laskutusvaiheessa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Säilytetään ensisijaisesti Suomessa.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. JH Events Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.